2018. április 20. péntek, Tivadar  
   
 
 
Keresés
 
Keresett szó:
Hírek, események
 
Novák Ferenc Tata 85
A Nemzeti Táncszínház szervezésében, a Művészetek Palotájában lesz március 22-én 19 órakor alapítónknak Novák Ferenc, Tatának a 85. születésnapja alkalmából rendezett előadás. Jegyeket a Bihariban is és a Nemzeti Táncszínháznál is lehet kapni.
Képek
 
Szavazás
 
Milyen néptánccal kapcsolatos rendezvényen érezted a legjobban magad az utóbbi időben?
Minden alkalommal, amikor táncházban vagyok.
Valamelyik zenekar saját klubjában, táncházában.
A Mesterségek Ünnepén.
A Szezonnyitó táncházban.
Nem volt kiemelkedő esemény.
Már rég nem érzem jól magam ilyenen...
 

Bihari János Művészeti Iskola

A Bihariban a tervszerű utánpótlás-nevelés, a néptánc oktatása az 1990-es évek elején kezdõdött. Iskolarendszerben ’95-tõl működünk, az Elõ-tér Művészeti Iskolának voltunk a kihelyezett tagozata. Önállóan, mint a Bihari János Művészeti Iskola 2000. augusztus 28-tól létezünk, 160 fõs gyermek létszámmal indultunk. Tíz osztályban, öt csoportban hat éves kortól folyik a munka, a magyar tánc alapjainak elsajátítása.

Az intézményben folyó művészeti oktatás célja és feladata:

I. Célja
- A néptáncoktatáson belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotó munkával együttjáró pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.
- Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére.
- Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra.
- Ismertesse meg a regionális területek alapvetõ ismeretanyagát és technikáit.
- Alapozza meg a művészi kifejezõképességek kialakulását, bontakoztassa ki a tanuló alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségüket.
- Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve önképzõkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.
- Törekedjen a táncművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra.

II. Feladatai
- A magyar nyelvterület tánctípusainak és dialektusainak általános ismerete, az ismeretek megalapozása és fejlesztése, rendszerezése.
- A vokális népzenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
- Tanítsa meg tanulóit az eredeti anyag feldolgozására.
- Ismertesse a népdalelemzés legfõbb kritériumait.
- Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelõ néprajzi tárgyú könyvek, ismeretterjesztõ művek olvasására.
- Fejlessze a tanulók stílusérzékét, a tánckarakterek iránti érzékenységet.
- Szoktasa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára.
- Értékes táncanyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a tánc iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék.
- Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az életkoruknak és képességeiknek megfelelõ táncanyagot hitelesen, stílusosan, a táncszokásokat visszaadva, a tánc szerkezetét ismerve, árnyaltan és kifejezõen adják elõ.
- Neveljen az értékes tánc szeretetére.
- Ösztönözze tanulóit rendszeres táncelõadások látogatására, a rádió és a televízió néprajzi műsorainak figyelemmel kísérésére, értékes hang- és videófelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelõtt társas táncéletre.
- Használja ki a lehetõségeket a közismereti iskolák néptánc-életének támogatására. Működjék együtt más intézményekkel a kultúrális és művelõdési feladatok ellátásában. (Fellépéseken, táncházakban való részvétel.)
- Lehetõség szerint létesítsen cserekapcsoltot más (esetleg külföldi) művészetoktatási intézményekkel, amatõr együttesekkel.
- Teremtsen szabad iskola formájában lehetõséget a legváltozatosabb igények kielégítésére.
- A tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, nevelés az egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra.
- Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermek személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és általában a művészetek iránt.
- Kiemelt feladata a néptánc alapismeretek átadása.
- Fordítson figyelmet a színpadi megjelenésre, a növendékek életkori sajátosságaihoz, tánctechnikai tudásához, stílusismeretéhez alkalmazkodó koreográfiák betanítására.
- Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket.
- Idõálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyermek ízlésének, kritikai érzékének fejlesztéséhez.
- Irányítsa a tehetséges növendékeket a továbbképzõ osztályainak folytatására, illetve az amatõr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Az iskola vezetõi
Neuwirth Annamária Igazgató
Ásztai Ildikó Iskolatitkár

Alapító okirat

Helyi tanterv

Pedagógiai program

Minőségirányítási program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Közzétételi lista

Házirend

Alkalmazotti jegyzék

Tantárgyfelosztás

 
 

Bihari János Táncegyüttes | Budapest, 1072. Akácfa utca 32. | Tel,Fax: 06/1/322-2893

Linkajánló Írjon nekünk! Impresszum Laptető Vissza Nyitólap